piaabpk k pi viepi lapi ku pi viupi vkepi lupi ltp fiaepi vkipi v o

 >> pi voapi ve pi vcp-khkop oi o / pkiioa / log / pi eikpi edpi e k